5E Eğitim Modeli

Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi Eğitim Modelleri konusunu sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda eğitim modellerinden 5E  Eğitim Modeline yer vereceğiz. 5E Modeli ismini İngilizce kelimelerden almaktadır. 5e Modeli 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu 5 aşamanın baş harfleri  modele ismini vermiştir. Bu aşamalar şöyle:

  1. Enter ( Girme)
  2. Explore ( Açıklama)
  3. Explain ( Açıklama )
  4. Elaborate ( Derinleştirme)
  5. Evaulate ( Değerlendirme )
  • Girme ( Enter ) : Bu aşamada öğrencilerin ön bilgileri önemsenir. Öğretmen derse öğrencilerin ilgisini çekecek bir etkinlik ile başlar. Olayların nedenleri sorularak öğrencilerde merak uyandırma, öğrencilerin değişik fikirler üretmelerini ve soru sormalarını teşvik etme sağlanır.
  • Keşfetme ( Explore ) : Bu aşama öğrencilerin en aktif olduğu aşamadır. Burada soruna yönelik çözümler üretilir ve fikirler öğretmenin süzgecinden geçer.
  • Açıklama ( Explain ) : Bu aşama modelin en öğretmen merkezli olduğu aşamadır. Öğretmen öğrencinin yetersiz ya da eksik bilgilerinin değiştirilmesine yardımcı olduğu aşamadır. Bir başka deyişle öğretmenin öğrencilerinin mevcut bilgilerinden doğru çıkarımlar yapmasını sağladığı aşamadır.
  • Derinleştirme ( Elaborate ) : İncelenen konuyla ilgili yeni bilgiler elde edildikten sonra konuya yeniden dönmek gerekir. Yani ek uygulamalarla öğrenilenlerin pekiştirildiği aşamadır.
  • Değerlendirme ( Evaulate ) : Bu aşama öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarının sergilenmesinin beklendiği aşamadır. Bu paralelde öğretmen öğrencinin problemi nasıl çözdüğünü izler ve öğrenciler de kendi gelişmesini değerlendirir.

Eğitim Modellerinden 5E Modeli konu anlatımı bu şekildedir. Öğretim Yöntem ve İlkeleri dersinin diğer konularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Öğretim İlke ve Yöntemleri