9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları ve Çevirileri Koza Yayıncılık 3.Ünite (1.parça)

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları ve Çevirilerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda Koza Yayıncılık 9.sınıf Almanca ders kitabı 3.Ünite cevaplarına ve çevirilerine yer vereceğiz. Yazımızda koza yayıncılık 9.sınıf Almanca ders kitabı 32 33 34 35 ve  36. sayfa cevaplarını ve çevirilerini bulabilirsiniz. Almanca ders ve çalışma kitabı cevapları daha iyi anlaşılabilmesi için alıştırmaların ve metinlerin de çevirileri tarafımızca itina ile hazırlandı. Koza yayıncılık 9.sınıf Almanca ders kitabı 3.ünite cevapları şu şekildedir:

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları ve Çevirileri Koza Yayıncılık 3.Ünite

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 33 34 35 36

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı 34.Sayfa 1.a Alıştırma Çevirileri

Hast du Geschwister. ( Kardeşin var mı ?)
Ja, das sind meine Geschwister. Sie heißen Elif, Zeynep und Zehra. ( Evet, bunlar benim kardeşlerim. İsimleri Elif, Zeynep ve Zehra.)
Sie sind süß ( Onlar tatlı)

Wer sind das? ( Bunlar kim?)
Das sind meine Großeltern. Sie heißen Ayşe und Mustafa. ( Bunlar benim büyük ailem. isimleri Ayşe ve Mustafa)

Das sind mein Onkel Hakan und mein Cousin Burak.( Bunlar amcam Hakan ve kuzenim Burak)
Dein Cousin ist süß. (Kuzenin tatlı)

Aha, das bist du doch Azra. Fotografierst du gern? (Aha, sen Azrasın. Fotoğraf çekmeyi sever misin?)
Ja, sehr gern. Mein Lieblingshobby ist fotografieren. ( Evet, çok severim. En sevdiğim hobi fotoğraf çekmek)

Sind das deine Eltern? ( Bunlar senin ailen mi?)
Ja, meine Mutter Aysun und mein Vater Ahmet. (Evet, annem Aysun ve babam Ahmet.)

Wer sind das? ( Bunlar kim?)
Das ist meine Tante Damla. (Bu benim halam /teyzem Damla)
Und das Mädchen? ( Ya bu kız?)
Das ist meine Cousine Mina. (Kuzenim Mina)

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı 34.Sayfa 1.c Alıştırma Çevirileri

1. Elif ist Minas Schwester. ( Elif Mina’nın kız kardeşi)
2. Ayşe und Mustafa sind Azras Großeltern. ( Ayşe ve Mustafa Azra’nın büyük ebeveynleri)
3. Aysun und Ahmet sind Buraks Eltern.( Aysun ve Ahmet Burak’ın ebeveynleri)
4. Mina ist Damlas Tochter. (Mina Damla’nın kızı)
5. Elif, Zehra und Zeynep sind Azras Geschwister( Elif, Zehra ve Zeynep Azra’nın kardeşleri.)

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı 35.Sayfa 2.a Alıştırma Kelime Anlamları

 • der Groβvater/ Opa : Büyük baba / dede
 • die Groβmutter/Oma : Büyük Anne / nine
 • das Baby : bebek
 • die Eltern : ebeveyn (anne / baba)
 • der Vater/ Papa : Baba
 • die Mutter/ Mama : Anne
 • das Mädchen : kız
 • die Großeltern : Büyük ebeveyn ( Dede / nine )
 • der Onkel : amca / dayı 
 • die Tante : hala / teyze
 • das Kind : Çocuk
 • das Geschwister : kardeş
 • der Cousin : erkek kuzen
 • die Cousine: kız kuzen
 • die Verwandten: akrabalar
 • der Neffe : erkek yeğen
 • die Nichte : kız yeğen
 • der Bruder : erkek kardeş
 • die Schwester : kız kardeş

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı 36.Sayfa 3.a Alıştırma Metin Çevirisi

 • Das ist unser Onkel Franz. Er ist 45 Jahre alt. Und das ist seine  Frau . Laura und Tim sind ihre Kinder. Heinz und Emma sind unsere Großeltern. Sie wohnen in Stuttgart. Unser Opa Heinz ist 65 Jahre alt. Unsere Oma Emma ist 62 Jahre alt. Wo wohnen eure Großeltern? Wie sind ihre Namen?
 • Bu bizim amcamız/ dayımız Franz. O 45 yaşında. Ve bu onun eşi. Laura ve Tim onların çocukları. Heinz ve Emma bizim büyük ebeveynlerimiz. Onlar Stutgartta yaşıyor. Dedemiz Heinz 65 yaşında. Ninemiz Emma 62 yaşında. Sizin büyük ebeveynleriniz nerede yaşıyor? Onların isimleri ne?

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı 36.Sayfa 3.d Alıştırma Çevirisi

1. Wie heißen ihre Kinder? ( Onların çocuklarının isimleri ne ? )C. Ihre Kinder heißen Laura und Tim .(Onların çocuklarının isimleri Laura ve Tim )
2. Wie alt ist ihre Oma?( Onların ninesi kaç yaşında?) D. Ihre Oma ist 62 Jahre alt( Nineleri 62 yaşında)
3. Wer sind Heinz und Emma? ( Heinz ve Emma kim?) E. Heinz und Emma sind die Großeltern.( Heinz ve Emma onların büyük ebeveynleri)
4. Ist Heinz ihr Onkel? ( Heinz onların amcası / dayısı mı?)B. Nein, Heinz ist ihr Opa. ( Hayır, Heinz onların dedesi)
5. Wo wohnen sie?( Onlar nerede yaşıyor?) A. Sie wohnen in Stuttgart. (  Onlar Stutgarta yaşıyor.)

Koza Yayınları 9.Sınıf Almanca ders kitabı 3.ünite cevaplarının ilk kısmı bu şekildedir. Kalan kısım için ve diğer üniteler için aşağıdaki linke tıklayınız!

9.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları