Eğitim Modelleri – Yapılandırmacılık Kuramı

Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersinin büyük kısmını Eğitim Modelleri konusu oluşturmaktadır. Sayfamızda tüm eğitim modellerini tek tek ele alacağız. Eğitim modelleri konusunu olabildiğince gereksiz ayrıntılardan kaçarak sınavda önceki yıllarda Eğitim Modelleri ile ilgili çıkmış sorulardan yola çıkılıp önemli noktalara değinerek ele alacağız. Bu yazımızda Eğitim Modellerinden Yapılandırmacılığa yer vereceğiz. Yapılandırmacılık dan her sene sınavda soru gelmektedir. Yapılandırmacılık Eğitim Modeli ile ilgili bilmeniz gereken önemli noktaların hepsini yazımızda bulabilirsiniz. Yazımızda şu başlıklara yer vereceğiz :

 1. Yapılandırmacılık nedir? Temsilcileri Kimlerdir?
 2. Yapılandırmacı öğrenme kuramının temel felsefeleri nelerdir?
 3. Yapılandırmacı öğrenme kuramı hangi sorulara cevap aramaktadır?
 4. Yapılandırmacılıkta Bilginin Zihinde Yapılanması
 5. Yapılandırmacı öğrenmenin temel özellikleri nelerdir?

Yapılandırmacılık nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

 • Yapılandırmacılık Kuramı Wittrock tarafından geliştirilmekle birlikte temsilcileri Bodner, Piaget, Dewey, Vkgotsky, Bruner ve Graselfeld’dir.
 • Yapıcandırmacılık Kuramı, her öğrencinin kendine özgü donanımı, ön bilgileri yani mevcut bilgileriyle sınıfa geldiğini var sayar. Öğretmen bir konuya ilişkin öğrencilere temel düzeyde bilgiler aktarır. Öğrenciler ise öğretmenden aldıkları temel bilgileri kendi mevcut bilgileriyle zihinlerinde yorumlarlar. Yani temelde yapılandırmacılık kuramı öğrencilerin bilgileri ezberlemek yerine kendilerince anlamlandırarak yapılandırmalarını ve oluşturmalarını öngören bir kuramdır.
 • Yapılandırmacılık bir kuramdır ve genel bir algıyı ifade eder. Dolayısıyla uygulama aşamasında problem çözme, proje, deney gibi yöntem ve tekniklerden yararlanarak bu kurama uygun hareket edilebilir.
 • Program tümden gelim yoluyla gerçekleşir. Öğrenme süreci öğrenci sorunlarına göre yönlendirilir.
 • Yapılandırmacılıkta bir durum için tek bir doğru yerine aynı durum için geçerli tüm doğruları düşünebilmek idealdir.
 • Yapılandırmacılık, öğretmeyle ilgili bir kuram değil, öğrenmeyle ilgili bir kuramdır. Yapılandrımacılık kuramında öğretmen süreçteki öğrencinin bilişsel sürecini aktif kılan yöntem ve teknikler kullanmalıdır.
 • Yapılandrımacılıkta öğrencinin mevcut bilgileri oldukça önemlidir. Yapılandırmacılıkta öğrenme deneyimlerden anlam çıkarmaktır.
 • Özetle yapılandırmacılık yaklaşımı mevcut bilgi birikimi kullanılarak yeni bilgi edinmeyi, öğrenmeyi ve kendine özgü bilgi oluşturmaya çalışmayı açıklayabilme üzerinde duran bir öğrenme kuramıdır.

NOT1: Öğrencinin eline konular verilerek sunumunun istenmesi kesinlikle yapılandırmacı anlayışa uymaz.

NOT2 : Yapılandırmacılık kuramında temel gereksinim motivasyondur. Çünkü öğrenci  bilgiyi kendince, kendi zihninde yapılandırır. Dolayısıyla motive olmamış bir öğrenci bilgiyi zorla yapılandıramaz.

Radikal Yapılandırmacılık : Öğrenciler yapılandırmacılık kuramında bilgiyi kendi zihinlerinde anlamlandırmanın yanı sıra özgün ürünler oluşturabiliyorsa bu duruma radikal yapılandırmacılık denir.

Yapılandrımacılık = MEVCUT BİLGİLERDEN ANLAM ÇIKARMAK

Yapılandırmacı öğrenme kuramının temel felsefeleri nelerdir?

Yapılandırmacı öğrenme kuramının temel felsefeleri 5 basamakta ifade edilmektedir.

 1. Öğrenme zihinsel bir süreçtir ve bilgi zihinsel süreçlerden geçilerek yapılandırılır.
 2. Öğrencilerin önceki bilgi birikimi öğrenmeyi etkiler. Yeni bilgiler önceki bilgilerle ilişkilendirilir.
 3. Öğrencilere gerektiğinde ön bilgilerinin hatalı ya da tatmin edici olmadığı ispatlanmalıdır. Bir başka deyişle öğrenci mevcut bilgilerinden doğru çıkarımlar yapabilirse anlamlı öğrenme gerçekleşmiş olur.
 4. Öğrenme aynı zamanda sosyal bir süreç olduğundan bilişsel anlamda gelişme sosyal etkileşimlerle daha iyi gerçekleşebilir. ( Sosyal yapılandrımacılık)
 5. Öğrenme ek uygulamaları gerektirir. Öğrenci yeni yapılandırdığı bilgileri pekiştiren uygulamalar yapmalıdır.

Yapılandırmacı öğrenme kuramı hangi sorulara cevap aramaktadır?

 1. Dışarıdan alınan bilgiler zihnimize nasıl yerleşir?
 2. Bu bilgiler zihnimizde nasıl işler ve kendimize nasıl mâl ederiz?
 3. Önceki bilgilerimizle çelişen yeni bilgiler zihnimizde yapılanırken ne gibi değişiklikler olur?

Yapılandırmacılıkta Bilginin Zihinde Yapılanması 

 • Özümleme : Bireyin yeni kazandığı bilgiler eski bilgilerle çelişmiyorsa birey bilgiyi özümser.
 • Yerleştirme: Yeni bilgiler öncekilerle çelişiyorsa öğrencide dengesizlik olur yani kafası karışır. Bu zihin dengesizliğini gidermek için öğrenci yeniden yapılandırmaya gider.
 • Zihinde Yapılanma: Yerleştirme işlemi başarılı olduğunda bireyin zihni yeniden yapılanır. Böylece kişi kendi çabalarıyla bilgiyi yenilemiş ve genişletmiş olur.
 • Sürekli Özümleme: İnsan hayatı boyunca sürekli dışarıdan bilgi aldığı için özümleme ve kendi kendine ayarlama süreklilik gösterir.
 • Yaratıcılık: Birey dışarıdan bilgi almadan da kendi kendine sorular sorarak yeni yapılandırmalara gerçekleştirebilir.

Yapılandırmacı öğrenmenin temel özellikleri nelerdir?

 1. Öğrenenlerde ki önceki bilişsel şemalar öğrenme sürecinde oldukça önemlidir.
 2. Öğrenme aktif bir süreçtir ve çok yönlü katılım gerektirir.
 3. Öğrenmeyi öğrenme söz konusudur.
 4. Problem çözme becerisi herkesin kendine özgü bir özelliğidir.
 5. Öğrenme, keşfetme ve tecrübeye dayanır. Öğrenme durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir.
 6. Öğrenme bireyin kendi hazlarına göre oluşabilir.
 7. Öğretmen anlatmaz, bilgiyi dikte etmez. Öğretmen rehberdir.
 8. Birincil kaynaklar kullanılır.
 9. Öğrencinin dil zenginliği bilgiyi yapılandırmasını etkiler.
 10. Öğrenme sosyal bir aktivitedir. Anlık değil süreçtir.
 11. Sorumluluk alma becerisi kazandırır. Yaratıcılık ön plandadır.
 12. Öğrenme özneldir. Öğrenci merkezlidir.
 13. Öğrenme gelişimseldir. Bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinden doğrudan etkilenir.

Eğitim modellerinden Yapılandırmacılık Öğrenme Kuramı konu anlatımı bu şekildedir. Umarım faydalı olmuştur. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri dersi diğer konu anlatımlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Gireceğiniz tüm sınavlarda şimdiden dersmekani.com ailesi olarak başarılar dileriz.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Konu Anlatımı