Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları sayfamızda 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılında 10.sınıflarda okutulmakta olan Gizem Yayıncılık 10.sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını sizlerle paylaşmaktayız. Bu yazımızda Gizem Yayıncılık 10.sınıf İngilizce ders kitabı 1.ünite cevaplarına yer vereceğiz. Cevapların daha iyi anlaşılabilmesi için 10.sınıf İngilizce ders kitabı cevapları çevirileri ile beraber  yapılmıştır. Yazımızda Gizem Yayıncılık 10.sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 10/11/12/13/14/15 ve 16 cevaplarını bulabilirsiniz. Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça şu şekildedir :

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça (School Life )

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10/11/12/13/14/15/16

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Anket Çevirisi

1. Do you live with your parents? (Ailenle beraber mi yaşıyorsun?)
2. Do you live in a flat? ( Apartmanda mı yaşıyorsun?)
3. Do you have your own room? ( Kendi odan var mı?)
4. Are you from a large family?( Büyük bir aileden misin?)
5. Do you have any sisters or brothers? ( Kız veya erkek kardeşin var mı?)
6. What does your father do? ( Baban ne iş yapıyor?)
7. What does your mother do? ( Anne ne iş yapıyor?)
8. How do you come to school? ( Okula nasıl geliyorsun?)
9. What school subject do you like most? ( En çok hangi dersleri seviyorsun?)
10. What school subject do you dislike? ( Hangi dersleri sevmiyorsun?)
11. Do you play a musical instrument? ( Bir müzik aleti çalıyor musun?)
12. What kind of music do you like? ( Ne tür müzik den hoşlanırsın?)
13. Do you like pop music? ( Pop müzik sever misin?)
14. What do you usually do after school? ( Okuldan sonra sık sık ne yaparsın?)
15. What’s your favorite pastime? ( Favori eğlence zamanın nedir ?)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 C Alıştırması Çevirisi

1. A: Do you live with your parents? B: Yes, I do.  ( Ailenle beraber mi yaşıyorsun ? – Evet, ailemle yaşıyorum. )
2. A: Are you from a large family? B: No, I’m not. ( Büyük bir aileden misin? – Hayır, değilim.)
3. A: What does your mother do? B: She’s a housewife. ( Annen ne iş  yapıyor? – O ev hanımı. )
4. A: How do you come to school? B: I come to school by bus. ( Okula nasıl geliyorsun? – Okula otobüs ile geliyorum.)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Metin Çevirisi

 •  Mrs. Williams thinks David has a problem because he looks (1) unhappy. He has four exams next week so he feels too (2) stressed . David doesn’t have a (3)study plan . Mrs. Williams tells him to start his revision early so he can complete all his studies in time. She says he shouldn’t study for his exams at the (4)  last minute . David’s classmate, Lisa always learns well because she (5)  revises regularly so she isn’t feeling stressed this week. David wants to be (6) successful like Lisa. Mrs. Williams thinks he should also sleep well and eat (7) healthy food  before his exams. David is planning to study very hard this week.
 • Bayan William David’in mutsuz görünmesinden dolayı bir problemi olduğunu düşünüyor. Haftaya onun 4 sınavı var bu yüzde stresli hissediyor. David’in bir çalışma planı yok. Bayan William ona tüm çalışmalarını zamanında tamamlayabilmesi için erkenden tekrar etmesini söylüyor. Ona sınavlara son dakikada çalışamaması gerektiğini söylüyor.  David’in sınıf arkadaşı Lisa düzenli tekrar yaptığı için her şeyi çok iyi öğreniyor ve bu hafta böylelikle strese girmiyor. David, Lisa gibi başarılı olmak istiyor. Bayan William ayrıca onun sınavlarında önce iyi uyuması ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini düşünüyor. David bu hafta çok sıkı çalışmayı planlıyor.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Metin Çevirisi

 • What is a video blog entry?
  It is a short video clip. You can prepare a video blog entry (vlog) in the classroom as part of pair work or group work activities. Or you can do it at home as a homework assignment. When you record your vlogs, you can use a digital camcorder, a laptop, a tablet or a smartphone. Your teacher should check your recordings before you share them in class. Your friends can fill in peer evaluation checklists after they watch the vlogs so they can evaluate your fluency and accuracy in English.
 • Video blog girişi nedir?
  O kısa bir video klip.  Sınıfta ikili çalışma veya grup çalışma etkinliklerinin bir parçası olarak blog video hazırlayabilirsiniz. Ya da evde ev ödevi olarak yapabilirsiniz. Videolarınızı kaydederken bir dijital kamera, bir laptop, bir tablet veya telefon kullanabilirsiniz. Öğretmeniniz sınıfta kaydınızı paylaşmadan öne onu kontrol etmelidir. Arkadaşlarınız videoları izledikten sonra akran değerlendirme kontrol listelerini doldurabilir, böylelikle İngilizcedeki akıcılığınızı ve doğruluğunuzu değerlendirebilirler. 

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 C Alıştırma Cevapları

 1. Yes, I go to a high school.
 2. Turkish literature, Turkish grammar, history, geography, RE (religious education), PE (physical education), English, maths, biology, physics and chemistry are compulsory for me/us this year.
 3. Astronomy, democracy and human rights, economics, international relations, and basic religious training are optional school subjects.
 4. No, they don’t

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 paragraf Çevirisi

 •  When English pupils are in Grade 10, they have to take some school subjects. They are the compulsory subjects. They cover essential knowledge and skills so all the pupils need them for the future. For example, pupils have to study maths, English, science, careers education, citizenship, ICT (information and communication technology) and PE (physical education). There are also optional school subjects. They are art, music, drama, design and technology, history, geography, modern foreign languages and so on. High schools may offer different optional subjects. Pupils choose them according to their interests.
 • İngiliz öğrenciler 10.sınıfa gittiğinde bazı dersleri almak zorundadır. Bunlar zorunlu derslerdir. Bunlar öğrencilerin ilerde ihtiyaç duyacağı temel bilgi ve becerileri kapsar. Örneğin; öğrenciler matematik, İngilizce, fizik, kariyer eğitimi, vatandaşlık, bilgi ve iletişim teknolojisi, beden eğitimi derslerini almak zorundadır. Seçmeli dersler de mevcut. Bunlar; resim, müzik, drama, tasarım ve teknoloji, tarih, coğrafya, modern yabancı diller ve bu şekilde. Liseler farklı seçmeli derslerde sunabilir. Öğrenciler kendi ilgilerine göre onları seçiyor.

Sevgili Öğrenciler Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça bu şekildedir. 10.sınıf İngilizce ders kitabı diğer ünite cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları