İlk Türk İslam Bilginleri

İlk Türk İslam Bilginlerinden Kpss sınavında sık sık soru gelmektedir. Bu yazımızda İlk Türk İslam Bilginleriyle ilgili bilinmesi gereken önemli bilgilere yer vereceğiz. En önemli İlk Türk İslam Bilginleri şunlardır;

 • Farabi
 • Gazali
 • Biruni
 • İbn-i Rüşt
 • Zemahşeri
 • Harezmi
 • Ömer Hayyam
 • İbn-i Sina

Farabi 

 • Birleşmiş Milletler idealini savundu.
 • Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilerek uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
 • Batıda Al- Phrobious adıyla tanınmıştır.
 • Yunan düşünürlerinin fikirlerini açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Aklı Önemli noktada tutarak pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Farabi Muallimi Sani (İkinci Öğretmen) ismiyle tanınmıştır.
 • El Medinet’ül Fazıla en önemli eserlerindendir.

Gazali 

 • Büyük Selçuklu Döneminde yaşayan Gazali Nizamiye Medresesinde öğretmenlik yapmıştır.
 • Siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir.

Biruni

 • Gazneli Mahmut döneminde yaşamış olan Biruni Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Bilimlerin ilerlemesinin önündeki en büyük engelin serbest düşüncenin olmayışının olduğunu söylemiştir.
 • Enlem ve Boylam daire tespit eden Biruni dünyanın güneş etrafında dönüşünün 1 yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır.
 • Asar-ül Bakiye adlı eserinde Asyalı Milletler hakkında bilgi vermekte ve astronomiden bahsetmektedir.

İbn-i Rüşt : Aklın inancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur.

Zemahşeri : Harzemşahlar döneminde  yaşamış olan Zemahşeri’nin Keşşaf adlı eseri ve Mukaddimet’ül Edep adlı bir gramer kitabı vardır.

Harezmi 

 • Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
 • Cebiri sistemleştiren Harezmi’nin Kitab’ül Cebr Ve’l Mukabele adlı eseri bulunmaktadır.
 • Matematikte Sıfırı( 0 ) kullanmıştır.

Ömer Hayyam

 • Büyük Selçuklular döneminin en ünlü bilgin ve şairidir.
 • Matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.
 • Celali takvimini hazırlamıştır.
 • Rubaileri günümüze kadar ulaşmıştır.

İbn-i Sina

 • Avrupa’da Avicenna adıyla anılırdı.
 • Eserlerini El Kanun Fit adlı eserinde toplamıştır.

İlk Tüm İslam Bilginleri bu şekildedir. Tarih konuları ile ilgili konu testleri ve Çıkmış soruları çözmek için tıklayınız!!!