Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça

Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını sayfamızda bulabilirsiniz. Bu yazımızda Kök-e yayıncılık 7.sınıf İngilizce ders kitabı 1.ünite cevaplarına yer vereceğiz. Yazımızda 7.sınıf İngilizce ders kitabı çevirilerini ve bilinmeyen kelimeleri de bulabilirsiniz. 7.sınıf İngilizce ders kitabı 1.ünitesi 7-22 sayfa aralığını kapsıyor. 7.sınıf İngilizce ders kitabı 1.ünite cevaplarını 2parça halinde sizlerle paylaşacağız. Bu yazımızda Kök-e yayıncılık 7.sınıf İngilizce ders kitabı 7/8/9/10/11/12/13 ve 14.sayfa cevaplarını bulabilirsiniz. Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça şu şekildedir:

Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça

Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 7/8/9/10/11/12/13/14

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 7

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 8

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 8 1.1 Alıştırma Kelime Anlamları

 • beautiful : güzel
 • outgoing : dışa dönük
 • generous : cömert
 • slim : zayıf
 • plump : tombul
 • stubborn : inatçı
 • smart : akıllı
 • handsome : yakışıklı

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Paragraf Çevirileri

 1. Jim Carrey is a Canadian actor. He has got a daughter and he spends a lot of time with her. The Truman Show, Liar Liar and The Mask are his most popular films. He is tall and handsome, with dark straight hair and brown eyes. Jim Carrey is also a screenwriter and musician. He loves painting and he is very good at it. He is a successful actor. He is very funny in his films. In real life, he is sometimes stubborn and doesn’t change his mind. ( Jim Carrey Kanadalı bir aktör. Onun bir kızı var ve zamanının birçoğunu onunla geçiriyor. The Truman Showi Liar Liar ve The Mask onun en popüler filmleri. O uzun ve koyu düz saçları ve kahverengi gözleriyle yakışıklı biri. Jim Carrey ayrıca senarist ve müzisyen. O resim yapmayı sever vebu iştede çok iyi. O başarılı bir aktör. Fimlerinde çok komik. Gerçek hayatında bazen inatçı ve fikrini değiştirmez.
 2. Charlize Theron is a South African actress. She is also a fashion model. She lives in Los Angeles. She is slim and beautiful, with blonde hair and green eyes. Charlize Theron is a generous actress. She spends money on women’s rights organisations and animals. (Charlize Theron Güney Afrikalı bir aktrist. O ayrıca bir manken. Los Angeles’da yaşıyor. O zayıf ve sarı saçları ve mavi gözleriyle güzel biri. Charlize Theron cömert bir aktrist. O parasını kadın hakları organizasyonları ve hayvanlar için harcıyor.)
 3. Tom Hanks is an American actor. He is also a film director. He is famous for his dramatic roles but in real life he is a funny person. He makes very funny jokes because he is very smart. Tom Hanks is tall and a little plump. He is a very outgoing person. He has many friends and he likes going out with them. His friends laugh at his jokes a lot. He has an interesting hobby. He collects typewriters from all over the world. ( Tom Hanks Amerikan bir aktör. O ayrıca film yönetmeni. O dramatik rolleri ile ünlü fakat gerçek hayatta komik bir kişi. O çok komik şaklar yapıyor çünkü çok zeki. Tom hanks uzun ve biraz tombul. O çok dışa dönük biri. Birçok arkadaşı var ve onlarla dışarı çıkmayı seviyor. O arkadaşlarnı şaklarıyla çok güldürüyor. Onun ilginç bir hobisi var. O dünyanın her yerinden senaryolar biriktiriyor.)

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Kelime Anlamaları

 • beautiful : güzel
 • outgoing : dışa dönük
 • generous : cömert
 • slim : zayıf
 • plump : tombul
 • stubborn : inatçı
 • smart : akıllı
 • handsome : yakışıklı

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 11 1.Alıştırma Çevirileri

 • 1. He is plump because he eats a lot of junk food and he doesn’t exercise. ( O tombul çünkü;o çok abur cubur yiyor ve egzersiz yapmıyor)
 • 2. She never listens to her mother. She is a/an stubborn child. ( O annesini hiç dinlemiyor. O inatçı bir çocuk.)
 • 3. She is very beautiful with blonde hair and blue eyes. ( O sarı saçları ve mavi gözleriyle güzel biri.)
 • 4. He is a/an outgoing person. He has got a lot of friends. ( O dışa dönük bir kişi. Onun birçok arkadaşı var.)
 • 5. He is a famous singer and has lots of fans. He is tall and handsome . ( O ünlü bir şarkıcı ve birçok fanı var. O uzun ve yakışıklı)
 • 6. She is generous with her money. She helps poor people. ( O parasıyla cömert biri. O fakir insanlara yardım eder.)
 • 7. I don’t eat fast food. I want to be slim.  ( Ben fast food yemem. Zayıf olmak istiyorum.)

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Kelime Anlamaları

 • cute : şirin
 • easy-going : uyumlu
 • headscarf : baş örtüsü
 • honest : dürüst
 • punctual : dakik
 • selfish : bencil

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 3.Alıştırma Çevirileri

1. She always arrives at school on time. : O okula her zaman vaktinde varır.
2. He is a baby boy, with curly hair and big eyes. : O kıvırcık saçları ve büyük gözleriyle bebek yüzlü biri.
3. She never tells lies. : O hiç yalan söylemez.
4. He doesn’t care about other people. : O diğer insanları düşünmez.
5. He doesn’t get worried easily. He is usually calm. : O kolay kolay endişenlenmez. o her zaman sakin.
6. She is slim and she has got blonde hair and green eyes : O zayıf, satı saçları ve yeşil gözleri var.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

Sevgili öğrenciler Kök-e Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite 1.Parça bu şekildedir. 7.sınıf İngilizce ders kitabı diğer ünite cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları