Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Bu yazımızda Rehberlik ve Özel Eğitim alanının önemli konularından biri olan Öğrenci Kişilik Hizmetlerine değineceğiz. Yazımızın içinde şu başlıklara değineceğiz.

 • Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amaçları
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

 • Geleneksel eğitim anlayışı içinde yer alan ‘öğretim ve yönetim’ hizmetlerinin çağdaş insan profilini oluşturmada yetersiz kalması ve eğitim sisteminde yer alan bireylerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması sonucunda eğitim sistemindeki yapılanmaya ‘ Öğrenci kişilik hizmetleri ‘ katılmıştır. Eğitimin daha çağdaş hale getirilmesi amaçlanmıştır.
 • Öğrencilerin eğitim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bütün olarak gelişebilmeleri için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerdir.
 • Rehberlik hizmetlerindeki öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında bir hizmettir.

NOT : Rehberlik hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetlerinin bir parçasıdır. Öğrenci Kişilik hizmetleri rehberliğin bir parçası değildir!!!

Öğretim : Öğrencilere bilgi ve becerilerini kazandırmak için zihinsel güçlerini geliştirmedir.

Yönetim : Öğretimi ve öğrenci kişilik hizmetlerinin iyi bir biçimde yürütebilmesi için gerekli personel, araç gereç vb. sağlama ve programları yürütmekle yükümlü örgüttür.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri : Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her yönüyle tam olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerinin tümüdür.

Öğretim , Yönetim ve Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin ortak amacı bireyin bedensel, duyusal, bilişsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplum için uygun şekilde gelişmesine yardımcı olmaktır.

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amaçları

 1. Öğrencinin eğitim-öğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak ve öğrenim başarısını yükseltmek.
 2. Öğrencinin güçlü bir kişilik geliştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmak.
 3. Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlayacak eğitim ortamını oluşturmak.
 4. Öğrenciyi kendi kapasitesi ve farklılıkları ölçüsünde geliştirmek ve öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı

 1. Sosyal Yardım Hizmetleri : Burs, kredi barınma , ek iş bulma, beslenme ve ulaşım gibi hizmetleri kapsar. ( Ulaşımda yemekte öğrenci indirimi )
 2. Sosyal Kültürel Hizmetleri : Serbest zaman eğitimi ,spor, sanat ve kültür alanında çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gibi hizmetlerdir.
 3. Özel Eğitim Hizmetleri : Okullarda kaynaştırma eğitimi verilen görme, işitme, konuşma yetersizliği olan bireyler ve otistik bireyleri OÇEM’lerde üstün yetenekli bireylere bilim sanat merkezlerinde sunulan hizmetlerdir.
 4. Özel Yetiştirme Hizmetleri : Başarısızlığı giderici çalışmalar ve kurslar özel yetenekleri geliştirici çalışmalar, başarısızlık nedenleri ve verimli ders çalıştırma becerileri kazandırma gibi çeşitli hazırlık kursları gibi hizmetleri karşılar. (etüt)
 5. Sağlık Hizmetleri : Sağlık eğitimi verme koruyucu sağlık hizmeti sunma, sağlık taramaları ve tedavi gibi hizmetleri kapsar.
 6. Rehberlik Hizmetleri : Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireye uzman kişilerce verilen psikolojik yardımları kapsar. ( Oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma , yöneltme yerleştirme gibi .)

Öğrenci Hizmetleri konu anlatımı bu şekildedir. Rehberlik dersine ait diğer konulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Rehberlik ve Özel Eğitim