Osmanlı Devleti Kültür – Medeniyeti

‘Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti ‘ konu anlatımına bu yazımızda yer vereceğiz. Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti konusundan her yıl Kpss’de soru sorulmaktadır. Osmanlı Devleti Kültür – Medeniyet konu anlatımı Kpss’de sorulan sorulardan yola çıkılarak itina ile hazırlanmıştır.  Osmanlı Devleti Kültür Medeniyeti konu anlatımında şu noktalara değineceğiz:

 • Osmanlıda Devlet Yönetimi
 • Osmanlı Merkez Teşkilat
 • Osmanlıda Padişahın Yetkileri
 • Osmanlıda Divanı Hümayun
 • Osmanlıda Halk
 • Osmanlı Sarayları

Osmanlıda Devlet Yönetimi

Veraset Sistemindeki Değişiklikler :

 • Osman ve Orhan beyler döneminde ‘Ülke hanedanın ortak malıdır.’ anlayışı devam etmiştir.
 • 1.Murat döneminde ‘ Ülke padişah ve çocuklarınındır’ anlayışı getirilmiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde ‘Ülke padişahın malıdır’ anlayışı gelmiştir. Kanunname-i Ali Osman yayımlanmıştır. Bu yasalar Osmanlının ilk yazılı Kanunnameleridir.
 • Kanunname-i Ali Osman ile kardeş katli, müsadere usulü, cülus bahşişi ve sancak sistemi yasallaşmıştır.
 • 3.Mehmet döneminde sancağa çıkma usulü kaldırılıp yerine Kafes Usulü getirilmiştir. Kafes Usulü ile tahtta çıkan ilk padişah 1.Ahmet olmuştur. 
 • 1.Ahmet döneminde ‘Ekber ve Erşad sistemi’ getirilmiştir. En yaşlı ve en akıllı hanedan üyesi hükümdar olur kuralıdır. 

NOT:Veraset sisteminde değişiklik yapılmasının sebebi taht kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir.!!

Osmanlı Merkez Teşkilatı 

 1. Padişah 
 2. Divan-ı Hümayun
 3. Saray

Padişahın Yasama Yetkileri

 • Ferman( Buyruk): İçinde tek emrin bulunduğu belgedir.
 • Kanunname: İçinde birçok emrin bulunduğu belgedir.
 • Hattı Hümayun: Kanunların halka duyurulmasıdır.
 • Adaletname: Padişahın halkın haklarını koruduğu belgedir.
 • Berat: Atama ve tayin belgesidir.

Padişahın Yürütme Yetkisi

 • Padişah yürütme yetkisini Divan-ı Hümayun aracılığıyla kullanmıştır.

Padişahın Yargı Yetkileri

 • Kulluk Sistemi: Devşirmeler padişahın kulu ve kölesidir.
 • Padişah devşirme devlet adamlarını yargılamadan öldürme hakkına sahiptir. Buna ‘Kulluk hakkı‘ denilirdi.
 • Müsadere Sistemi : Haksız kazanç sağlayan memurların mallarına el konulmasıdır. Müsadere Sisteminin Getirdikleri; 
 • Rüşvet ve haksız kazancın önüne geçilir.
 • Yöneticinin devlete olan güveni sarsılır.
 • Özel mülkiyet engellenmiş olur.

NOT: Müsadere sistemi ilk kez 2.Mahmut döneminde uygulanmıştır. Resmen Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.

Divan-ı Hümayun : Bugünkü Bakanlar Kurulu

 • Orhan Bey tarafından kurulmuş olup 2.Mahmut tarafından kaldırılmıştır.
 • Devletin en üst yönetim ve yargı organıdır.
 • Danışma meclisi niteliği taşır.
 • Divanda alınan kararlara Hüküm, hükümlerin kaydedildiği deftere Mühimme Defterleri denir.
 • Divana katılamazdı. İlmiye , Seyfiye ve Kalemiye grupları katılırdı.

Divan-ı Hümayunun Üyeleri

 • Sadrazam : Padişahın mührünü taşır. Padişahın mutlak vekilidir.
 • Ordunun başında sefere çıktığında Serdar-ı Ekrem unvanını kullanır.
 • Kazasker: Eğitim ve hukuk işlerine bakar. 
 • Müderris ve kadıların atamasını yapar. Başkent (Taht) kadısını padişah atar.
 • Türk, Müslüman ve medrese çıkışlı olmalıdır.
 • Şeyhülislam: Fetva makamıdır. Yargı yetkisi yoktur.
 • Türk, Müslüman ve medrese çıkışlı olmalıdır.
 • Kubbealtı Vezirleri: Görevleri sadrazama yardımcı olmaktır.
 • Defterdar : Mali işlere bakar. ( Maliye Bakanı )
 • Kaptan-ı Derya: Donanma komutanıdır.
 • Reisülküttap: Dış işlerine bakar. (Dış İşleri Bakanı )
 • Yeniçeri Ağası : İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
 • Nişancı : Resmi belgelere tuğra çeker.
 • Dirlik topraklarının kaydını tahrir defterine tutar.
 • Dirlik topraklarının dağıtımını yapar.

NOT: Şeyhülislam, Kaptan-ı Derya ve Reisülküttap 16.yüzyıldan itibaren divana üye olmuştur!!!

Sarayın Bölümleri

 • Enderun : Saray okuludur.
 • Sadece devşirmeler ve padişahın erkek çocukları eğitim görür.
 • Enderundan askeri ve idari alandaki devlet personeli karşılanır.
 • Din (Şeyhülislam) , Eğitim (Müderris) ve Hukuk ( Kadı, kazasker ) personeli enderundan karşılanmaz.
 • Birun : Resmi devlet meselelerinin görüşüldüğü bölümdür.
 • Harem : Padişahın özel hayatını yaşadığı yerdir.

Osmanlı Sarayları

 • İlk Osmanlı sarayı Bursa’da inşa edilmiştir.
 • Edirne Sarayı
 • Topkapı Sarayı : Fatih zamanında yapılmıştır. Devlete en uzun süre hizmet eden saraydır.
 • Dolmabahçe Sarayı :Abdülhamit zamanında dış borç alınarak yapılmıştır.
 • Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı : Abdülaziz zamanında yapılmıştır.
 • Yıldız Sarayı : 2.Abdülhamit zamanında yapılmıştır.

Osmanlıda Halk

 • Yönetenler ( Beraya ) : Divan-ı Hümayun da temsil edilenlerdir. Vergi vermezler. 
 • Seyfiye Sınıfı : Yönetim ve askerlik işlerinden sorumlu sınıftır.
 • Sadrazam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi ve Sancakbeyi Seyfiye Sınıfındandır.
 • İlmiye Sınıf : Eğitim, din ve hukuk işlerinden sorumlu sınıftır.
 • Şeyhülislam, Kazasker, Müderris ve Kadı İlmiye sınıfındandır. ( Devşirme olamaz. Medrese mezunun olmalıdır)
 • Kalemiye Sınıfı : Yazışma, maliye ve bürokrasi işlerinden sorumlu sınıftır.
 • Reisülküttap, defterdar, Nişancı ve Katipler Kalemiye sınıfındandır.
 • Yönetilenler ( Reaya ): Vergi verir, divana katılmazlar.
 • Çiftçi, Esnaf, Köylü, Azınlıklar, Müslüman halk ve Zanaatkarlar yönetilenlerdendir.

NOT: Seyfiye ve Kalemiye Sınıfı Enderun Mektebinden mezun olabilirler iken İlmiye Sınıf Medrese mezunu olmak zorundadır.!!!

Osmanlı Devleti Kültür – Medeniyet konu anlatımı birinci kısım bu şekildedir. Tarih dersi diğer konu anlatımlarına ve Tarih dersi konu testleri ve Kpss çıkmış sorularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.!!!

Tarih Konu Anlatımı

Tarih Test Çöz