Osmanlıda Bilim ve Sanat

Bu yazımızda Osmanlı Devletinin önemli Bilim damlarına ve eserlerine yer vereceğiz. Osmanlı bilim alanında oldukça ilerleme göstermiş bir devlettir. Çok önemli bilim adamalrı yetiştirmiştir. Bu yazımızda Kpssde Osmanlı bilimi hakkında çıkmış sorulardan yola çıkarak Osmanlıda Bilim konusunu ele alacağız. Ayrıca yazımızda Osmanlı Devletindeki önemli mimari eserlere de yer vereceğiz.

En önemli Osmanlı Bilim Adamları ve Eserleri :

Piri Reis : Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Türk denizcisi ve astronomi bilginidir.

  • En önemli eseri Kitab’ül Bahriye‘dir.
  • Harita çalışmaları önemlidir.

Seydi Ali Reis : Kanuni döneminin denizcisi ve bilginidir.

  • Eseri Mirat’ül Memalik‘tir.

Katip Çelebi : Coğrafya alanında çalışmaları vardır.

  • En önemli eseri Cihannüma‘dır.

Evliya Çelebi : Seyyah- gezgindir.

  • En önemli eseri Seyahatname‘dir.

Ali Kuşçu : Fatih dönemi Sahn-ı Seman medreselerinde hocalık yapmıştır.

  • Matematik ve Astronomi alanında çalışmaları vardır.

Takiyuddin Mehmet : Kanuni döneminde ilk rasathaneyi inşa eden bilim adamıdır

Şeker Ahmet Paşa : İlk resim sergisini açan kişidir.

Hazerfan Ahmet Çelebi : 4.Murat döneminde ilk  uçuş denemesi yapan Türk bilginidir.

Lagari Hasan Çelebi : 4.Murat döneminde ilk  füze denemesi yapan Türk bilginidir.

Osman Hamdi Bey :  İlk  arkeoloji müzesini açan kişidir.

  • Sanayiinefise mektebini kurmuştur.

Osmanlıda Sanat:

Hattatlık : Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman en önemli hat-tatlardır.

Minyatür : Nigari, Levni ve Nakkaş Osman en öneli minyatür sanatçılarıdır.

Çini : Önemli çini üretim merkezleri : Bursa, Kütahya, İznik, İstanbul ve Diyarbakır’dır.

Müzik : 17.y.y.’da Itri – 19.y.y.’da İsmail Hakkı Efendi

NOT : Tezhip, Oymacılık ve Ebru Osmanlıdaki diğer önemli sanatlardır.

Osmanlıda Mimari Eserler

Kuruluş Yükselme ( Klasik dönem) Lale Devri ( Geç Dönem)
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fatih Dönemi Nuru Osmaniye Cami
İznik Hacı Özbek Cami Rumeli Hisarı ( Boğazkesen)  Laleli Cami
İznik Süleyman Paşa Medresesi Sahn-ı Seman Medresesi Laleli Cami
Bursa Ulu Cami Fatih Cami 3.Ahmet Çeşmesi
Bursa Yeşil Türbe Medrese Cami Topkapı Sarayı Ortaköy Cami
Edirne Eski Cami Süleymaniye Külliyesi Dolma Bahçe Sarayı
Gelibolu Tersanesi Kanuni Dönemi Yıldız Sarayı
Anadolu Hisarı ( Güzelce Hisar) Şehzade Cami Beylerbeyi Sarayı
  Süleymaniye Cami Çırağan Sarayı
  Selimiye Cami  

Mimar Sinan’ın Eserleri : 

  • Şehzade Cami ( Çıraklık)
  • Süleymaniye Cami ( Kalfalık )
  • Selimiye Cami ( Ustalık )

Osmanlıda Bilim , Osmanlıda Sanat ve Osmanlı eserleri konu anlatımı bu şekildedir. Kpss Tarih dersi konu anlatımlarına ve konu testlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tarih Konu Anlatımları

Tarih Test Çöz