Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Eğitim Sistemi İçerisindeki Yeri

Bu yazımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Eğitim Sistemi İçerisindeki Yerine değineceğiz. Yazımızda şu konulara yer vereceğiz.

 • Eğitim Anlayışları ve Rehberlik ilişkisi
 • Geleneksel eğitimde öğrenciye bakış
 • Çağdaş Eğitimde Öğrenciye bakış

Eğitim Anlayışları ve Rehberlik ilişkisi

Geleneksel eğitim, öğrenciye bilgi yükleyerek sadece zihinsel gelişime önem veren amaç içerisinde olmuştur. Geleneksel eğitimin işlevi öğretim ve yöntem olmuştur. Günümüzde ise bu anlayışın yerini çağdaş eğitim anlayışı almıştır.

Çağdaş Eğitim: Yönetim + Öğretim + Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Geleneksel eğitim anlayışında sadece Öğretim ve yönetim vardı. Çağdaş eğitim sisteminde ise bunlara ek olarak Öğrenci Kişilik Hizmetleri de eklenmiştir.

Geleneksel Eğitimde Öğrenciye Bakış

 • Bilgiyi kullanan değil ezberleyen.
 • İkincil bilgi kaynaklarına uzanan.
 • Sadece ulusal değerlere sımsıkı bağlı olan.
 • Tek doğru olduğunu bilen.
 • İtaatkar, öğretmeni tek otorite olarak gören.
 • Pasif dinleyici.
 • Hazır çözümler bekleyen, problem çözme becerisi gelişmemiş.
 • Zihinsel olarak gelişmiş, yönlendirmelere açık olan.
 • Dıştan denetimli, değişime kapalı.

Çağdaş Eğitimde Öğrenciye Bakış

 • Bilgiyi yüklenen değil, öğrenmeyi öğrenen.
 • Birey olarak merkez alınan, yetenekleri kullanan.
 • İlgi ve değerlerinin farkında olan, problem çözebilen.
 • Analiz ve sentez yapabilen.
 • Akıcı, yaratıcı , yapıcı ve sorgulayan.
 • Duygu ve düşüncelerinde dengeli, içten denetimli.
 • Hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlere saygılı.

NOT : Geleneksel eğitim anlayışında rehberlik ve psikolojik danışma gibi bir alan yoktur. Rehberlik sadece çağdaş eğitim sistemlerine özgü bir alandır.

Rehberlik ve Özel Eğitim diğer konu anlatımlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Rehberlik ve Özel Eğitim