Türkiye’deki Jeolojik Zamanlar

Bu yazımızda Türkiye’deki Jeolojik Zamanlar konu anlatımına yer vereceğiz. Türkiye de toplam da 4 Jeolojik Zaman vardır. Yazımızda bu 4 Jeolojik zamanda Türkiye’deki oluşumlara yer vereceğiz. Ayrıca yazımızda şu başlıklara yer vereceğiz;

 • Türkiye’deki Jeolojik Zamanlar
 • Türkiye’nin 3. Jeolojik Dönemde Oluşmasının Getirdiği Sonuçlar 
 • Türkiye’nin Kırıklı Bir Araziye Sahip Olmasının Getirdiği Sonuçlar
 • Türkiye’nin Dağlık ve Engebeli Bir Yer Şekline Sahip Olmasının Getirdiği Sonuçlar

Türkiye’deki Jeolojik Zamanlar

1.Jeolojik Zaman : Zonguldak ve çevresindeki taş kömürü yatakları oluşmuştur.

 • Bartın Çayı’nın ulaşımda kullanılabilmesinin sebebi 1.Jeolojik zamanda oluşmuş olmasıdır.
 • Kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe bu zamanda oluşmuştur.

2.Jeolojik Zaman : Türkiye’de peneplen (düzleşme) durumundadır. 

 • Türkiye 2.jeolojik zamanda yükseltisi az ve geniş düzlükler şeklindedir.

3.Jeolojik Zaman : Alp-Himalaya kıvrım kuşağı ve bu kuşağın uzantıları olan Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur.

 • Linyit, petrol, tuz ve bar yatakları oluşmuştur.
 • İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yoğun volkanik faaliyetler oluşmuştur.
 • Dönemin sonunda doğru Türkiye toptan yükselmeye başlamıştır. Bunun sonucunda platolar meydana gelmiştir.

Önemli Not : Türkiye’nin yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasının nedeni 3.Jeolojik zamanda oluşmuş olmasıdır.

4.Jeolojik Zaman : Dönemin başlarında toptan yükselme devam etmiştir.

 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.
 • Kıbrıs adası, İskenderun Körfezi’nden ayrılmıştır.
 • Ege Kıtası’nın çökmesiyle Ege Denizi oluşmuştur.

Türkiye’nin 3. Jeolojik Zamanda oluştuğu için Alp – Himalaya kıvrım kuşağındadır. Türkiye’nin Alp – Himalaya Kıvrım kuşağında olmasının getirdiği 2 sonuç vardır:

 1. Kırıklı bir arazi yapısına sahiptir.
 2. Dağlık ve engebeli bir yer şekline sahiptir.

Türkiye’nin Kırıklı Bir Araziye Sahip Olmasının Getirdiği Sonuçlar

 1. Faylı bir araziye sahiptir. Bu yüzden deprem tehlikesi fazladır.
 2. Sıcak su kaynakları fazladır. Bu sayede sağlık turizmine elverişlidir ve jeotermal enerji potansiyeli vardır.

Türkiye’nin Dağlık ve Engebeli Bir Yer Şekline Sahip Olmasının Getirdiği Sonuçlar

 1. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Bu yüzden tarımda makineleşme zordur.
 2. Ulaşım zor ve pahalıdır.
 3. Akarsuların yatak eğimi fazladır. Bu sebeple Türkiye’deki akarsuların;
 • Akış hızı fazladır.
 • Aşındırma gücü fazladır.
 • Ulaşımda kullanılamazlar
 • Erozyon etkileri fazladır.
 • Enerji potansiyelleri yüksektir.
 • Doğrudan sulamada kullanılamazlar. ( Derin yataklardan akıyor)

Coğrafya Konu Testleri İçin Tıklayınız!!!